انجمن تخصصی مهندسی صنایع مرکز کرمانشاه
شنبه ساعت استاد  کلاس
ارزیابی کار و زمان 8 تا 9.30 آقای مسگریان 23
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 9.45 تا 11.15  آقای مسگریان 23
مدیریت مالی 9.45 تا 11.15 خانم ابراهیمی 21
کنترل موجودی های 1 11.30 تا 14 آقای مسگریان 23
استاتیک 8 تا 11.15 خانم ربیعی 22
یکشنبه ساعت استاد کلاس
کنترل پروژه 8 تا 9.30 خانم میرتوکلی 18
تحقیق در عملیات 2 11.30 تا 13 خانم میرتوکلی 18
کنترل کیفیت آماری 14 تا 15.30 خانم میرتوکلی 21
فیزیک پایه 1 8 تا 9.30 آقای کرمپور 21
زبان تخصصی 8 تا 9.30 خانم صفایی 19
محاسبات عددی 9.45 تا 13 خانم فیلی 16
دوشنبه ساعت استاد کلاس
برنامه ریزی تولید 8 تا 11.15 خانم سدهی زاده 16
مهندسی ارزش 11.30 تا 13 خانم سدهی زاده 16
مبانی مهندسی برق 9.45 تا 11.15 اقای کمری 18
فرآیندهای تولید 11.30 تا 13 خانم احمدیان 21
کیفیت و بهره وری 15.45 تا 17.15 آقای صیدی 21
سه شنبه ساعت استاد کلاس
تحقیق در عملیات 1 8 تا 10 خانم نادرشاهی 21
کاربرد آمار 10.15 تا 13 خانم نادرشاهی 21
برنامه سازی رایانه 9.45 تا 11.15 خانم فتحی نژاد 20
اصول حسابداری 1 15.45 تا 17.15 آقای عزتی 20
ریاضی عمومی 1 8 تا 11.15 خانم جوادی 19
چهارشنبه ساعت استاد کلاس
کاربرد کامپیوتر 8 تا 11 آقای کرانی باغ نی
آمار مهندسی  11.30 تا 13 آقای کرانی 18
طرحریزی واحد صنعتی 14 تا 17.15 مهندس رفیعی 19
پنج شنبه ساعت استاد کلاس
اقتصاد عمومی 15.45 تا 17.15 آقای کریمی 16
اقتصاد مهندسی 8 تا 9.30 خانم کرانی 22
مقاومت مصالح 8 تا 11.15 خانم حسنی 25
حمل و نقل 14:00 تا 15:30 آقای صیدی 16
تحلیل سیستم  15.45 تا 17.15 آقای صیدی 22
فیزیک پایه 2 15.45 تا 17.15 آقای محمودی 19
جمعه ساعت استاد کلاس
معادلات دیفرانسیل 8 ت 9.30 دکتر غلامی 17
ریاضی عمومی 2 13 تا 17.15 دکتر غلامی 17


برچسب‌ها: برنامه ی کلاسی, اعلام برنامه پیام نور, برنامه ی مهندسی صنایع

ارسال در تاريخ دوشنبه ۱۰ مهر۱۳۹۱ توسط معین پوران تیوش